Partners for Planning - رمایه‌گذاری روی آینده معرفی RDSP - Farsi
YES!
Send me updates on new resources!
YES!
Send me updates on new resources!

پس‌انداز معلولین ثبت‌شده

کانادا تنها کشور جهان است که یک حساب پس‌انداز بلندمدت برای افراد دارای معلولیت طراحی کرده است؛ حساب پس‌انداز معلولین ثبت‌شده (RDSP) یک نوآوری ساخت کانادا است که با هدف ارائه یک ابزار پس‌انداز بلندمدت برای افراد دارای معلولیت طراحی کرده است. 

RDSP توسط دولت انتاریو در سال 2008 و با هدف کمک به کانادایی‌های دارای معلولیت برای ایجاد ضمانت مالی توسعه داده شد.  با مشارکت‌های مالی شخصی، کمک‌های مالی و اوراق قرضه ارائه‌شده توسط دولت کانادا و فرصت‌های رشد طرح از طریق گزینه‌های سرمایه‌گذاری متعدد، یک RDSP به‌سرعت می‌تواند رشد کند. 


چیست؟ RDSP

RDSP از مشارکت‌های مالی شخصی و همچنین اوراق قرضه و کمک‌های مالی ارائه‌شده توسط دولت فدرال تشکیل شده است.

کمک مالی پس‌انداز معلولین کانادا - به‌ازای هر 1 دلار که یک شخص در RDSP مشارکت مالی کند، دولت فدرال می‌تواند تا 3 دلار کمک مالی (بسته به درآمد خانواده) اعطا کند

اوراق قرضه پس‌انداز معلولین کانادا - برای کانادایی‌های کم‌درآمد، دولت 1000 دلار اوراق قرضه به‌صورت سالانه تا سقف 20 سال اعطا خواهد کرد

مشارکت‌های مالی شخصی - هر کسی می‌تواند به یک RDSP پول واریز کند – خانواده، دوستان، همسایگان و غیره! برای افتتاح RDSP نیازی نیست که مشارکت مالی شخصی داشته باشید


RDSP الزامات افتتاح یک

مقیم کانادا باشید،

شمارهٔ بیمهٔ تأمین اجتماعی داشته باشید،

کمتر از 59 سال سن داشته باشید، – یا کمتر از 49 سال سن داشته باشید تا کمک‌های مالی و اوراق قرضه را دریافت کنید 

احراز صلاحیت برای اعتبار مالیاتی معلولیت. این معیار اصلی احراز صلاحیت برای RDSP است. اعتبار مالیاتی معلولیت مزایای بسیاری دارد و حتی اگر درآمد کمی دارید، ارزش دارد که آن را تقاضا کنید.  درباره اعتبار مالیاتی معلولیت در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید.
بیشتر مؤسسات مالی کانادایی RDSP را ارائه می‌دهند و بسیاری از مشاوران مالی هم می‌توانند به شما کمک کنند که RDSP خود را افتتاح کنید و مدیریت کنید. «شبکهٔ برنامه‌ریزی» فهرستی از مشاوران مالی ذی‌صلاح دارد که می‌توانند در افتتاح RDSP به شما کمک کنند. دایرکتوری خدمات حرفه‌ای را اینجا ببینید

برای افتتاح یک RDSP، باید یک دارندهٔ طرح انتخاب شود. کسی که RDSP را افتتاح می‌کند و مدیریت می‌کند، دارندهٔ طرح شناخته می‌شود. ذی‌نفع می‌تواند دارندهٔ طرح باشد اگر که بیشتر از 18 سال سن دارد، یا والد، همسر، پارتنر کامان‌لا یا سرپرست هم می‌تواند دارندهٔ طرح باشند
محدودیتی در رابطه با نحوهٔ خرج کردن وجوه RDSP وجود ندارد

وجوه را می‌توان به‌طور منظم یا در قالب مبالغ یکجا برداشت کنید

نکتهٔ مهم:
برداشت وجه قبل از اینکه تمام کمک‌های مالی و اوراق قرضه در طرح شما حداقل 10 سال مانده باشند، مشمول قرار استرداد مالی است.  با صبر کردن به مدت 10 سال پس از دریافت کردن آخرین اوراق قرضه یا کمک مالی پیش از برداشت وجوه، مزایای خود را به حداکثر برسانید

در انتاریو، یک فرد می‌تواند یک RDSP با با مبالغ نامحدود داشته باشد و می‌تواند از حساب خود «بدون» اینکه بر صلاحیتش برای برنامهٔ حمایتی معلولین تأثیر بگذارد، برداشت داشته باشد


خود RDSP بهره‌مندی حداکثری از

برای دریافت اوراق قرضه و بهره‌مندی حداکثری از کمک‌های مالی، باید هر سال اظهارنامهٔ مالیاتی خود را تسلیم کنید

می‌توانید هرگونه اوراق قرضه یا کمک مالی که واجد شرایط دریافت آن بوده‌اید ولی دریافتش نکرده‌اید را تا ده سال پس از آن مطالبه کنید

در صفحهٔ پس از افتتاح یک RDSP، دربارهٔ نحوهٔ مدیریت RDSP و سرمایه‌گذاری‌های RDSP اطلاعات بیشتری کسب کنید

از یکی از ماشین‌حساب‌های RDSPجهت اطلاع از مزایای طرح برای خود استفاده کنید